Opi venäjää kanssamme!

Venäjän kielen kurssit aikuisille ja lapsille alkavat 28.8.2017

Venäjän tiede– ja kulttuurikeskus tarjoaa laajan valikoiman opetusohjelmia eri valmiustasoilla oleville opiskelijoille: venäjän kielen opiskelua vasta-aloittelevista ummikoista kieltä taitaviin ammattitasolla oleviin asiantuntijoihin ja VENÄLÄINEN KLUBI.

 

Kurssikuvaukset

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kielikurssit on jaettu kolmeen eri kielitaitotasoon (A, B ja C). Jokainen taso sisältää lisää taitoasteikkoja, esim. A1.1, B1.1 jne. Ennen kurssille ilmoittautumista voitte tutustua taitoasteikkojen kriteereihin, jotka auttavat oikean kurssin valitsemisessa. Venäjän kielitaitotasojen luokittelu perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen.

 

Alkeistason kurssit (A1)

A1.1 tason kurssi sopii, jos

 • haluaa opetella kielen alkeet aakkosista lähtien
 • haluaa kerrata alkeet

A1.2 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää sanoja, peruskysymyksiä ja lyhyitä lauseita
 • pystyy esittäytymään ja yksinkertaisin lausein kertomaan mm. itsestä ja perheestä
 • sananvarasto on pieni
 • ääntäminen vaatii harjoittelua

A1.3 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää peruskysymyksiä ja lyhyitä lauseita
 • pystyy esittäytymään ja esittelemään muita
 • osaa rakentaa lauseita ja pieniä dialogeja
 • ääntäminen vaatii harjoittelua

A1.4 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää yksinkertaista puhetta tutuista asioista
 • selviytyy yksinkertaisista puhetilanteista
 • pystyy vastamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja esittämään kysymyksiä
 • peruskieliopissa ja ääntämisessä on korjattavaa

 

Perustason kurssit (A2)

A2 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää usein käytettyjä ilmauksia ja pitkähköjä lauseita
 • ymmärtää hyvin selkeää ja yksinkertaista puhetta
 • pystyy tunnistamaan kuullun tekstin aiheen ja löytämään pääasiat
 • pystyy osallistumaan tavalliseen keskusteluun jokapäiväisistä aiheista
 • kielioppi on melko hyvin hallussa 

 

Ala-keskitason kurssit (B1)

B1 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää pääajatukset puheesta ja tekstistä
 • selviytyy venäjää puhumalla arkitilanteista
 • pystyy tuottamaan johdonmukaista tekstiä tutuista asioista
 • pystyy kertomaan toiveista ja perustelemaan lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia
 • huomaa virheensä ja osaa käyttää kielen perusrakenteita melkein virheettömästi

 

Keskitason kurssit (B2)

B2 tason kurssi sopii, jos

 • puhuu kieltä vaivattomasti ja osaa käyttää sitä spontaanisti
 • pystyy vuorovaikutukseen venäjää äidinkielenään puhuvan kanssa ilman keskustelun osapuolten ponnistelua
 • pystyy tuottamaan selkeitä tekstejä eri aiheista
 • osaa esittää mielipiteitä ajankohtaisista asioista
 • osaa lukea monimutkaisia tekstejä ja ilmaista sisällön omin sanoin
 • osaa ilmaista itseään selkeästi ja kohteliaasti
 • osaa käyttää vaikeampiakin kieliopillisia rakenteita

 

Ylä-keskitason kurssit (C1)

C1 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää pitkiä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä
 • ymmärtää puhetta sekä kasvokkain että kuultuna mm. televisiosta
 • pystyy kirjoittamaan johdonmukaista tekstiä
 • pystyy tuottamaan puhetta vaativista aiheista
 • hallitsee kieliopin hyvin

 

Ylätason kurssit (C2)

C2 tason kurssi sopii, jos

 • ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja kirjoitettua kieltä
 • pystyy osallistumaan kaikkiin keskusteluihin ilmaisemalla ajatuksiaan ja mielipiteitään täsmällisesti
 • hallitsee kieliopin rakenteet virheettömästi
 • tuntee idiomaattiset ilmaukset

 

Kurssien hinnat

 • Vakiokurssi aikuisille 18 krt./36 t./155€;
 • Vakiokurssi aikuisille 36 krt./72 t. /230€
 • Yksityisopetus 40€ VTKK:ssa (1-2 hlöä), 45€ (3-5hlöä) ; asiakkaan luona Helsingissä 50€, asiakkaan luona pääkaupungin seudulla60€ (ks.sivu 27)
 • Vakiokurssi lapsille 18 krt/23 t./120€

 

Yksityisistä opetuspäivistä tai ryhmäkoulutuksesta voidaan sopia paikan päällä

 

VENÄJÄN KIELITAIDON TESTAUS

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen venäjän kielen uusille opiskelijoille tarjoamme ilmaista kielitaidon testausta, siihen kuuluvat sanasto- ja kielioppitesti sekä lyhyt keskustelu. Testaus kestää noin tunnin. Testaukseen pääsee ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen rusfinstudy@gmail.com

 

VALITSE VENÄJÄN KURSSISI JA ILMOITTAUDU SIIHEN NYT!

Linkki E-ilmoittautumislomake

https://docs.google.com/forms/d/1muz4PU_8WHGG6Y-xAsd-8eQSeM2D6oZD-JWWj2cVATk/edit

YHTEYSTIEDOT

rusfinstudy@gmail.com

Puh. +358 (09) 436 00436