Koulutus ja tiede

Compressed file

Venäjäläisen koulutuksen tunnetuksi tekeminen ulkomailla on tärkeimpiin kuuluva valtiollinen tehtävä.

Hankkeita tällä alalla laaditaan ja toteutetaan 27. maaliskuuta 2014 vahvistetun Konseptin puitteissa, joka tavoittelee venäjäläisen koulutuksen tekemistä tunnetuksi ulkomailla Rossotrudnitshestvon ulkomailla toimivien edustustojen myötävaikutuksella. Konsepti tavoittelee tehokkaiden toimien toteuttamista Venäjän korkeakoulujärjestelmän mahdollisuuksien tekemiseksi tunnetuksi ulkomailla sekä korkeakoulujen kansainvälisten suhteiden kehittämistä jouduttavien tiedottamis- ja koordinoimistoimien mekanismien luomista.

Suurta huomiota kiinnitetään ulkomailla toimivien venäläisten koulujen tukemisen. Vastaavanlainen konsepti vahvistettiin 4. marraskuuta 2015.

Konsepti määrittelee:

  • Venäjän federaation valtionpolitiikan priorisoituja tavoitteita ja tehtäviä venäjäksi tapahtuvan yleisen koulutuksen asemien vahvistamiseksi kansainvälisellä opetuskentällä;
  • keinoja Venäjän federaation kansalaisten, ulkomaalaisten ja vaille kansalaisuutta olevien yksilöiden pääsemiseksi opiskelemaan yleissivistäviin venäjänkielellä toimiviin laitoksiin ulkomaila;
  • järjestöt, jotka toteuttavat yleissivistävää koulutusta ulkomailla venäläisinä kouluina (4 lajia);
  • valtiontuen muodot järjestöille, jotka toteuttavat yleissivistävää koulutusta venäjäksi ja (tai) federaalisen valtiollisen opetusstandardin mukaisesti ulkomailla (informatiivinen, metodologinen, aineellis-tekninen, ammattikoulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestäminen venäläisissä kouluissa ulkomailla toimiville).

Rossotrudnitshestvo toteuttaa vuosittain hankkeita ja ohjelmia venäjäläisen koulutuksen viemiseksi ulkomaille, tutkijain kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi, ulkomaalaisten saamiseksi opiskelemaan Venäjälle, yhteistyön ylläpitämiseksi Venäjän (Neuvostoliiton) korkeakouluissa opiskelleiden kansa.

Rossotrudnitshestvon Edustustot – Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen ulkomailla – toimivat kenttinä koulutuksen sektorissa toteutettavien hankkeiden onnistumiseksi, luovat puitteita venäläisten tutkijain ja heidän ulkomaisten kollegojensa välisten kontaktien solmimiseksi, nuorison yhteistyölle, ulkomaisista kouluista valmistuneiden ja Venäjän korkeakouluihin pyrkivien valintojen toteuttamiseksi niiden kiintiöiden puitteissa, joita on Venäjän feredaation hallitus vahvistanut.

Yhteistyökumppaneita tällä alalla ovat Venäjän federaation opetus- ja tiedeministeriö, VF:n tieteelliset tutkimus- ja koulutuslaitokset, Venäjän (Neuvostoliiton) korkeakouluissa opiskelleiden yhdistyksen ja muut vastaavat kansalaisjärjestöt.