Apurahahaku Venäjän valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskeluun lukuvuodeksi 2017/2018

Compressed file

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa  ilmoittavat haettavaksi apurahoja Venäjän valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskeluun lukuvuodeksi 2017/2018

Mitä Venäjän valtion apuraha tarkoittaa

  • vapautusta lukukausimaksusta
  • kuukausittaista apurahaa, joka on samansuuruinen kuin venäläisillä opiskelijoilla
  • majoituksen opiskelija-asuntolassa venäläisille opiskelijoille määrätyin ehdoin

Myönteisen päätöksen jälkeen apurahan hakija voi hakea Opetushallituksesta matka-avustusta erillisellä lomakkeella.

Kuka voi hakea apurahaa:

  • suomen kansalainen
  • suomessa pysyvästi asuva venäläinen (venäjän kansalainen, kaksoiskansalainen)

Millaiseen korkeakouluun voin hakea opiskelemaan

Hakulomakkeeseen merkitään enintään 6 oppilaistosta, joista korkeintaan 3 oppilaitosta samasta Venäjän federaatiopiiristä; Moskovasta ja Pietarista voidaan valita enintään kaksi oppilaistosta. Jos yksikään hakemuksessa mainituista oppilaitoksista ei valitse hakijaa, lopullinen päätös osoitettavasta oppilaitoksesta tehdään Venäjän opetus- ja tiedeministeriössä.

Venäjän yliopistot ja koulutusohjelmat löytyy Venäjän oppilaitosten koulutusohjelmien online-haku-sivuilta (Educational programs of Russian universities for foreign students in 2017)

www.russia-edu.ru

Jos en osaa venäjää tai venäjän kielitaidon tasoni ei ole riittävä

Venäjän korkeakouluissa opetuskieli on venäjän kieli.  Jos kielitaitosi ei ole riittävää tai et osaa kieltä, on mahdollisuus opiskella venäjän kieltä maan korkeakoulujen valmentavissa tiedekunnissa. Opiskelu valmentavassa tiedekunnassa kestää yhden lukuvuoden.

Miten apuraha haetaan

Apuraha haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa http://russia.study/

Sähköiseen hakujärjestelmään pakolliset liitteet

1. Hakulomake ja värivalokuva

2. Kopio koulutodistuksesta (sisältäen listan suoritetuista aineista arvosanoineen); Lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus sekä muut tutkintotodistukset); Abiturientit, joilla ei vielä haettaessa ole päättötodistusta, liittävät koulusta saadun todistuksen arvosanoineen viimeiseltä puolelta vuodelta.

3. Lääkärinlausunto tai muu valtuutetun laitoksen antama selvitys terveydentilasta, josta ilmenee, ettei hakijalla ole esteitä opiskeluun Venäjällä.

4. Lääkärinlausunto tai muu valtuutetun laitoksen antama HIV-todistus (lääkäreillä yleensä valmis venäjänkielinen lomake).

5. Kopio passista.

Passin on oltava voimassa vähintään 18 kuukautta opiskelijan viisumin voimaanasumisesta laskettuna.

6. Kopiot mahdollisista diplomeista, kunniakirjoista ym. todistuksista eri kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin osallistumisesta ja voitoista.

7. Kopio asiakirjoista, joista selviää hakijan edellytykset hakemilleen kulttuuri- ja tiedealoille.

Vieraalla kielellä tehdyt asiakirjat tulee venäjäntää ja niiden on oltava julkisen notaarin virallistamat.

HUOM. Muista kirjoittaa oikeat yhteystiedot hakulomakkeesi käsittelijä varten.

 

Hyvät opettajat, filologit sekä kaikki, joita kiinnostaa lyhytkestoinen opiskelu Venäjällä

Haku opintoihin venäläisissä korkeakouluissa lukuvuodelle 2017-18 on parhaillaan käynnissä. Suomessa hausta vastaa Venäjän valtion tiede- ja kulttuurikeskus yhteistyössä Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden kanssa.

Tänä vuonna jaossa on myös täydennyskoulutuksen paikkoja seuraavilta aloilta:

- Kasvatustieteet (4 paikkaa)

- Kieli- ja kirjallisuustieteet (4 paikkaa)

Lisätietoa tarjottavista täydennyskoulutuksen ohjelmista löydät täältä:

http://russia-edu.ru/

Haku tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta sekä toimittamalla alkuperäiset allekirjoitetut hakemusdokumentit postitse Venäjän valtion tiede- ja kulttuurikeskukseen (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki, 4.kerros, huone 412)