Venäjän kielen kurssit / Курсы русского языка

27 августа —20 декабря

РЦНК в г. Хельсинки

Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki, Финляндия

Посмотреть на карте
Compressed file

Syyslukukauden ajanjakso

27.8.2018 – 20.12.2018

Kurssien kesto

  • 34 t (kerran viikossa, 90 min.)
  • 68 t ( 2 kertaa viikossa, 90 min.)

Hinnat

  • 145,50 euro (kerran viikossa)
  • 214,20 euro (2 kertaa viikossa)

Alennukset

  • alle 25 vuotivat nuoret – 10 %
  • Suomi – Venäjä – seuran jäsenet – 10 %

Maksuehdot

Kurssista on maksettava VTKK:n pankintilille. Kurssimaksun tulee suorittaa laskun eräpäivän mennessä.

Ilmoittautuminen

rusfinstudy@gmail.com

Alkeiskurssit

Venäjän alkeet 1-kurssit ovat tarkoitettuja niille , joka eivät aikaisemmin ole opiskelleet venäjää. Kurssilla opiskellaan aakkosia, ääntämistä, lukemista ja kirjoittamista, sanasto- ja kieliopin perusrakenteita, joiden avulla käydään yksinkertaista keskustelua (mm. kertomus, itsestään, perheestä, työstä ja harrastuksista ).

Jatkokurssit

Venäjän alkeet 2.1 – kurssit ovat tarkoitettuja niille, jotka ovat opiskelleet venäjää väh.25 oppituntia ja ovat perillä aakkosista, ääntämisen, kirjoittamisen ja lukemisen perussäännöstä, sanasto- ja kieliopin perusrakenteista.

Jatkokurssit

Venäjän alkeet 2.2 – kurssit ovat tarkoitettuja niille, jotka ovat opiskelleet venäjää väh.65 oppituntia ja ovat perillä aakkosista, ääntämisen, kirjoittamisen ja lukemisen perussäännöistä, sanasto- ja kieliopin perusrakenteista.

Perustason kurssit (A1)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joka ovat jatkokurssilla venäjän alkeet 2.2  tai ovat opiskelleet venäjää väh.130–180 oppituntia. Päätavoitteena on kehittää kielitaitoa monipuolisesti. Kurssilla harjoitellaan puhumista, kirjoittamista, kuullunymmärtämistä ja tekstin ymmärtämistä, vahvistetaan sanavarastoa, aktivoidaan opittuja kieliopillisia rakenteita ja harjoitellaan uusia soveltamalla niitä erilaisiin keskustelutilaniteisin.

Ala – keskitason kurssit (B1)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ala-keskitasolla B1 eli jotka ovat opiskelleet venäjää

väh.  440 - 460 oppituntia. Päätavoitteena on kehittää venäjän kielen käytännön kielitaitoa. Kurssilla keskitytään puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, sana-varaston kartuttamiseen, lukemiseen ja erilaisten tekstien ymmärtämiseen.

Ala-keskitason kurssit (B1-B2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ala-keski-keskitasolla B1-B2. Päätavoitteena on kehittää venäjän kielen käytännön kielitaitoa. Kurssilla keskitytään puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, sanavaraston kartuttamiseen, lukemiseen ja tekstien ymmärtämiseen.

Keskitason kurssit (B2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on keskitasolla (B2). Päätavoitteena on kehittää ja aktivoida venäjän kielen keskustelutaitoa ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja muodostaa oppilaille Venäjä-maantuntemusta. Oppitunneilla perustyömuotoina ovat opetustekstien ja alkuperäisten aineistojen lukeminen ja keskustelu niistä. Tarpeen mukaan opitaan venäjän kieliopin vaikeita osioita.

Поехали! – kurssi

Tällä kurssilla opiskellaan liikeverbejä sekä tulos- ja prosessiverbejä. Kurssilla pohditaan yhdessä, milloin ja missä tilanteissa kutakin verbiä käytetään, ja sitä, mitä eroja niiden välillä on.

Sanastoa ja kielioppia harjoitellaan runsaiden ja monipuolisten tehtävien avulla sekä puheenymmärtämistä kuuntelutehtävien avulla.

Kurssi sopii jo edistyneille opiskelijoille tasoilta B1-C1.

Курс «Поехали!»

На данном курсе изучаются и практикуются глаголы движения и виды глагола. Материал практикуется через сравнительные упражнения (выбор нужного глагола/вида глагола), задания на выявление разницы между заданными глаголами и пр.

Материал подбирается в соответствии с уровнем студентов. Лексика и грамматика закрепляется через письменные и аудио упражнения.

Данный курс подойдёт для студентов уровней B1-C1.

Ylemmän tason kurssit (C1-C2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ylä-keskitasolla C1. Päätavoitteena on aktivoida venäjän kielen keskustelutaitoa ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja syventää Venäjän maantuntemusta. Oppitunneilla perustyömuotoina ovat opetustekstien ja alkuperäisten aineistojen lukeminen ja keskustelu niistä. Tarpeen mukaan harjoitellaan venäjän kieliopin vaikeita osioita.

Liikevenäjän kurssi on suunnattu niille, jotka tarvitsevat venäjän kielen osaamista työelämässä ja joiden lähtötaitotaso on ala-keskitaso B1. Päätavoitteena on kehittää liikevenäjän puhe- ja kirjoittamistaitoja liikealalla, talouden, tuotannon, kaupan, politiikan, kulttuurin, tieteen ja koulutuksen alalla sekä informaatioteknologian alalla.

Venäjä vieraana kielenä lapsille

Kurssi on suunnattu venäjän kielestä kiinnostuneille lapsille, joille venäjä ei ole äidinkieli. Venäjän kielen opiskelua aloitetaan aakkosista ja ääntämisharjoituksista. Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista venäjän kielellä, perehdytään kieliopin perusrakenteisiin, sanastoon ja käydään niiden avulla yksinkertaista keskustelua (kertomus itsestään, harrastuksista yms.) Tunnit pidetään lapsille mielenkiintoisissa opiskelumuodoissa, mm. pelataan pelejä ja tehdään kuvituksellisia matkoja venäjän kielioppimaailmaan

 

VENÄJÄN KURSSIT 2018

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

 

Документы

Kurssiaikataulu

PDF 244,5 КБ