ILMOITTAUDU VENÄJÄN A0-KURSSILLE NYT! / ENROLL NOW IN RUSSIAN LANGUAGE COURSE OF LEVEL A0!

18 февраля —1 июля

РЦНК в г. Хельсинки

Посмотреть на карте
Compressed file

Kevät opintokausi Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa

Pyydämme kohteliaammin tutustua jokaisen kurssin kriteereihin ennen kuin täytätte hakulomakkeita (kuvauksessa on käytetty kielten CEFR - käyttöasteikko = Common European Framework for Languages).

Perustaso-  A
torstaisin klo.18.15/luokka 408

Tavoitteena on kielioppi-aiheen hallussapito perustasolla, osaaminen kertoa yksinkertaisia ilmaisuja arjenelämässä.
Perustaso-kursseilla tutustutaan aakkosiin, lukemiseen, kirjoitukseen, lausumiseen, ääntämiseen ja intonaatioon.  Kielioppiteemoina ovat elollisuus/elottomuus, suku (maskuliini-, feminiini- ja neutrisuku), luvut, sijamuodot (nominatiivi, prepositionaali, akkusatiivi), verbien preesens, preteriti ja futuuri muodot, persoona- ja demonstratiivipronominit, adjektiivit ja numeraalit.
Keskusteluaiheita valitaan opiskelijan tason mukaisesti.  Sanaston ja kieliopin hallitseminen omaksutaan kirjallisesti ja puheharjoituksien avulla.

 

Kielen itsenäinen hallitseminen – B
tiistaisin klo. 16.30/liokka 408

Tavoitteena on kielioppi-aiheen hallussapito keskitasolla, osaaminen kommunikoida eri aiheista, suhteellisin sujuva kommunikointi venäjää äidinkielenä puhuvien kanssa, kyky ilmaista informaatiota monipuolisesti, osaaminen perustella omaa mielipidettä, kyky löytää ratkaisuja vaikeassakin elämäntilanteessa opettavan kielen maassa.
B-tason kursseilla perustason aiheiden lisäksi opitaan muita sijanmuotoja, adjektiivien ja adverbien vertailuasteita, kardinaali- ja järjestysnumeroita, pronominien ja verbien erilaisia muotoja.
Keskusteluaiheita valitaan opiskelijan tason mukaisesti. Sanaston ja kieliopin hallitseminen omaksutaan kirjallisesti ja puheharjoituksien avulla.

 

Kielen vapaa hallitseminen – C
tiistaisin klo. 18.15/luokka 408

Tavoitteena on kielioppi-aiheen hallussapito korkealla tasolla, osaaminen puhua spontaanisesti ilman vaikeuksia löytää oikeita sanoja ja ilmaisuja. Opitaan luoda täsmällinen, tarkka ja hyvin muotoiltu esitelmä haastavalla tasolla.
Tämä on keskustelukurssi ja sen tarkoituksena on oppia ymmärtämään vaikeitaeriaiheisia tekstejä ja artikkeleja, sekä muovata opiskelijan suullisia taitoja.

 

Tällä hetkellä VTKK etsii uusia opiskelijoita tasolta A0 (aikuiset ja lapset).

Jos saimme sinut kiinnostumaan, ota rohkeasti yhteyttä!

+ (358) 9 436-00436
rusfinstudy@gmail.com