Русский язык

Venäjää etäkurssin myötä

Compressed file

Erilaiset kielikurssit kestävät 60 – 80 akateemista oppituntia. Jokainen tarjottava kurssi sisältää: yhden oppitunnin viikossa on line -ryhmälle + yksi henkilökohtainen oppitunti + opintotilaisuuksia Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen suojissa. Koulutusprosessi sisältää: keskusteluharjoituksia, työskentelyä tekstien parissa, kielioppitehtäviä, harjoituksia audio- ja videoaineiston parissa. Keskustelu- ja puhetaitoa hiotaan venäjää äidinkielenään puhuvien myötävaikutuksella.

Tarjotaan koulutusta seuraavilla tasoilla:

  1. – A1. Kartutetaan perussanastoa sosiaalisten kontaktien hoitamiseksi standarditilaisuuksissa arkipäivisin. Kurssi kestää vähintään 60 akateemista tuntia.
  2. PERUSTASO – A2. Opiskelija kartuttaa sanastoaan minimissään 1300 yksikköön ja suoriutuu itsenäisesti ostosten tekemisestä myymälässä, pystyy matkustamaan julkisilla ajoneuvoilla, keskustelemaan sään oikuista kanssaihmisten piirissä jne.
  3. – В1. Sanasto karttuu minimissään 2300 yksikköön ja opiskelija tulee toimeen vieraskielisessä ympäristössä itsenäisesti ongelmitta, kuten standardimaisissa tilanteissa. Hän pystyy ratkaisemaan useita arkipäivän ongelmiaan.
  4. KESKITASO – В2. Sanastoa kartutetaan minimissään 10000 yksikköön. Opiskelija pystyy asioimaan venäjänkielellä kaikissa elämän tilanteissa ja harjoittamaan ammattiaan venäjäksi vastaavalla alalla:  humanitaarisella (filologista lukuun ottamatta), insinööriteknisellä, luonnontieteissä jne.
  5. YLÄ-KESKITASO – С1. Hallittava sanasto saattaa olla jopa 12 000 yksikköä, mm. sanaston aktiivinen osa - 7000 yksikköä, mikä riittää selviytymiseen elämän kaikista tilanteista venäjäksi ja harjoittaa filologin ammattia venäjänkielellä.
  6. SYNTYPERÄISEN VENÄLAISEN KIELINTAIDON TASO – C2. Venäjänkielen täydellinen lähellä äidinkielenään kieltä puhuvan ihmisen tason hallinta. Opiskelija pystyy käsittämään ja tulkitsemaan oikein eli virheettömästi aiheeltaan minkälaisia tahansa alkuperäisiä venäläisiä tekstejä.