Курсы русского языка / Venäjän kielen kurssit

Compressed file

Документы

Aikataulu

PDF 40,0 КБ

Syyslukukaudenajanjakso

01.09. - 18.12.2020

Kurssienkesto

32 t (kerran viikossa, 90 min.)

64 t (2 kertaa viikossa, 90 min.)

Hinnat

145,50 euro (kerran viikossa)

230,00 euro (2 kertaa viikossa)

Alennukset

alle 25 vuotiaat nuoret – 10 %

Suomi – Venäjä – seuranjäsenet – 10 %

Maksuehdot

Kurssimaksu on maksettava VTKK:n pankkitilille laskun eräpäivän mennessä.

Ilmoittautuminen

rusfinstudy@gmail.com

Alkeiskurssit

Venäjän alkeet 1-kurssit ovat tarkoitettuja niille, joka eivät aikaisemmin ole opiskelleet venäjää. Kurssilla opiskellaan aakkosia, ääntämistä, lukemista ja kirjoittamista, sanasto- ja kieliopin perusrakenteita, joiden avulla käydään yksinkertaista keskustelua (mm. opitaan kertoa  itsestään, perheestään, työstään ja harrastuksistaan).

Jatkokurssit

Venäjän alkeet 2.1 – kurssit ovat tarkoitettuja niille, jotka ovat opiskelleet venäjää vähintään 24 oppituntia ja osaavat aakkosia, ääntämisen, kirjoittamisen ja lukemisen perussääntöjä, sekä sanasto- ja kieliopin perusrakenteita.

Jatkokurssit

Venäjän alkeet 2.2 – kurssit ovat tarkoitettuja niille, jotka ovat opiskelleet venäjää vähintään 64 oppituntia ja osaavat aakkosia, ääntämisen, kirjoittamisen ja lukemisen perussääntöjä, sanasto- ja kieliopin perusrakenteita.

 

Perustason kurssit (A1)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joka opiskelevat  venäjän alkeet 2.2 -jatkokurssilla  tai ovat opiskelleet venäjää vähintään 130–180 oppituntia. Päätavoitteena on kehittää kielitaitoa monipuolisesti. Kurssilla harjoitellaan puhumista, kirjoittamista, kuullun ja tekstin ymmärtämistä, kohotetaan sanavarastoa, aktivoidaan opittuja kieliopillisia rakenteita ja harjoitellaan uusia, soveltamalla niitä erilaisiin keskustelutilaniteisin.

Ala – keskitason kurssit (B1)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ala-keskitasolla B1 eli jotka ovat opiskelleet venäjäävähintään  440 - 460 oppituntia. Päätavoitteena on kehittää venäjän kielen käytännön kielitaitoa. Kurssilla keskitytään puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, sana-varaston kartuttamiseen, lukemiseen ja erilaisten tekstien ymmärtämiseen.

Ala-keskitason kurssit (B1-B2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ala-keskitasolla B1-B2. Päätavoitteena on kehittää venäjän käytäntökielitaitoa. Kurssilla keskitytään puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, sanavaraston kartuttamiseen, lukemiseen ja tekstien ymmärtämiseen.

Keskitason kurssit (B2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on keskitasolla (B2). Päätavoitteena on kehittää ja aktivoida venäjän kielen keskustelutaitoa ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja muodostaa oppilaille Venäjän maantuntemusta. Oppitunneilla perustyömuotoina ovat opetustekstien ja alkuperäisten aineistojen lukeminen ja keskustelu niistä. Tarpeen mukaan opitaan venäjän vaikeita kieliopin osioita.

Ylemmän tason kurssit (C1-C2)

Kurssit ovat tarkoitettuja niille, joiden kielitaito on ylä-keskitasolla C1. Päätavoitteena on aktivoida venäjän kielen keskustelutaitoa ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja syventää Venäjän maantuntemusta. Perustyömuotoina oppitunneilla ovat opetustekstien ja alkuperäisten aineistojen lukeminen ja keskustelu niistä. Tarpeen mukaan harjoitellaan venäjän vaikeita kieliopin osioita.

Liikevenäjän kurssi on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat venäjän kielen osaamista työelämässä ja joiden lähtötaitotaso on ala-keskitaso B1. Päätavoitteena on kehittää liikevenäjän puhe- ja kirjoittamistaitoja liikealalla, talouden, tuotannon, kaupan, politiikan, kulttuurin, tieteen,koulutuksen,sekä informaatioteknologian aloilla.

 

Venäjä vieraana kielenä lapsille

Kurssi on suunnattu venäjän kielestä kiinnostuneille lapsille, joille venäjä ei ole äidinkieli. Venäjän kielen opiskelua aloitetaan aakkosista ja ääntämisharjoituksista. Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista venäjän kielellä, perehdytään kieliopin perusrakenteisiin, sanastoon ja käydään niiden avulla yksinkertaista keskustelua (kertomus itsestään, harrastuksistaan yms.) Tunnit pidetään lapsille mielenkiintoisissa opiskelumuodoissa, mm. pelataan pelejä ja tehdään kuvituksellisia matkoja venäjän kielioppimaailmaan