VENÄJÄN KIELEN KURSSIT LAPSILLE

Venäjää äidinkielenä lapsille

Русский как родной для детей

 

Venäjää helposti -kurssi sopii lapsille, joiden äidin- tai kotikieli on venäjä. Kurssi aloitetaan aakkosten opiskelusta ja harjoitellaan lukemista, puhumista ja kirjoittamista venäjän kielellä, myös perehdytään venäjän kielioppiin. Tunnit pidetään lapsille mielenkiintoisissa oppimistilanteissa, mm. pelataan pelejä, katsotaan animaatioita venäjän kielellä ja tehdään kuvitteellisia matkoja venäjän kielimaailmaan. Kurssin aikana opiskelijat saavat kotitehtäviä.

 

«Русский легко!» – начальный курс русского языка для детей, которые владеют русским как родным или вторым родным (говорят дома по-русски или воспитываются в двуязычной семье), однако не имеют навыков чтения и письма. Занятия начинаются с изучения букв и алфавита. Дети научатся читать и писать по-русски, также приобретут знания по грамматике русского языка. Занятия проводятся в интересных для детей формах. Во время курсов дети получают домашнее задание. Учебные материалы будут предложены бесплатно.

 

Kurssinumero LVÄ 20171/4 (7 - 14 -vuotiaille)

Aika: pe klo 15.00 – 16.00

Kesto: 27.1. – 2.6. 2017 (18 krt, opetustunti 60 min.)

Hinta: 120€

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

Номер курса: LVÄ 20171/4 (7 - 14 -vuotiaille)

Время: pe klo 15.00 – 16.00

Сроки: 27.1. – 2.6. 2017 (18 krt, opetustunti 60 min.)

Стоимость: 120€

Класс: 408

Учебник: материалы преподавателя

 

 

Venäjää vieraana kielenä -alkeiskurssi  on suunnattu lapsille, joille venäjä ei ole äidinkieli. Venäjän kielen opiskelu aloitetaan aakkosista ja ääntämisharjoituksista. Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista venäjän kielellä ja perehdytään perussanastoon. Tunnit pidetään lapsille mielenkiintoisissa oppimistilanteissa, mm. pelataan pelejä ja tehdään kuvitteellisia matkoja venäjän kielimaailmaan. Kurssin aikana opiskelijat saavat kotitehtäviä.

 

Kurssinumero  LVV1 20171 1 (6 - 14 -vuotiaille)

Aika:  ke klo 15.00 – 16.00

Kesto: 25.1. – 24.5. 2017 (18 krt, opetuskerta 60 min.)

Hinta: 120 €

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit; oppikirja ostetaan kurssin aikana

 

Venäjä vieraana kielenä -jatkokurssit ovat suunnattuja lapsille, joille venäjä ei ole äidinkieli ja jotka ovat opiskelleet venäjää vähintään 60 tuntia. Kurssilla luetaan tekstejä, tehdään kirjoitustehtäviä ja monipuolisten harjoitusten avulla kehitetään puhetaitoa. Kurssin aikana opiskelijat saavat kotitehtäviä. Tunnit pidetään lapsille mielenkiintoisissa opiskelumuodoissa.

 

Kurssinumero LVV1 20171 2 (6 - 10 -vuotiaille)

Aika: ti klo 15.00 – 16.00

Kesto: 24.1. – 23.5. 2017 (18 krt, opetusketa  60 min.)

Hinta: 120 €

Luokka: 408

Oppikirja: N.B. Karavanova Matreshka.

 

Kurssinumero LVV1 20171 3 (10- 14 -vuotiaille)

Aika: pe. klo 18.15 – 19.15

Kesto: 27.1. – 26.5. 2017 (18 krt, opetustketa 60 min.)

Hinta: 120 €

Luokka: 408

Oppikirja: S. Chernyshev Let`s go! С. Чернышев. Поехали! Kappale 8.