Intensiivkurssit kevät 2017

Alkeiskurssit

Venäjän alkeet intensiivisesti-kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet venäjää. Kurssilla opiskellaan aakkosia, ääntämistä, lukemista ja kirjoittamista sekä kieliopin perusrakenteita, joiden avulla käydään yksinkertaisia keskusteluja.

 

Kurssinumero  IA1 2017 1 1

Aika: ma - pe klo. 16.00 – 18.30 (tauko 15 min.)

Kesto: 9.1. – 20.1.2017 (30 t/10 krt.)

Hinta: 135 €

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Kurssinumero  IA1 2017 2

Aika: ma - pe klo. 18.00 – 19.30

Kesto: 9.1. – 20.1.2017 (20 t/10 krt.)

Hinta: 90 €

Luokka: 411

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Kurssinumero  IA1 2017 3

Aika: ma - pe klo. 10.30 – 12.00

Kesto: 9.1. – 20.1.2017 (20 t/10 krt.)

Hinta: 90 €

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

Lyhyt venäjän alkeiskurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat tutustua venäjän aakkosiin, opiskella erikoisten kirjainten ääntämistä ja  lukemista.

 

Kurssinumero IA1 2017 1 3.1

Aika: ma - pe klo. 15.30 – 18.00 (tauko 15 min.)

Kesto: 9.1. – 13.1.2017  (15 t/5 krt.)

Hinta: 70€

Luokka: 410

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Kurssinumero IA1 2017 1 3.2

Aika: ma - pe klo. 15.30 – 18.00 (tauko 15 min.)

Kesto: 16.1. – 20.1.2017 (15 t/5 krt.)

Hinta: 70€

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

 

Alkeiden jatkokurssi

Venäjän alkeiden jatkokurssi. Kurssilla vahvistetaan aiemmin opittuja asioita ja kartutetaan sanavarastoa sekä lauserakenteita. Lisäksi kurssilla opitaan käymään keskusteluja arkipäivän aiheista sekä ymmärtämään ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä. Kurssi sopii, jos kieli on unohtunut ja haluaa kertausta.

Kurssinumero IA1 2017 1 4

Aika: ma - pe klo. 18.00 – 19. 30

Kesto: 9.1. – 20.1.2017 (20 t/10 krt. 90min.)

Hinta: 90€

Luokka: 410

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

Perustason intensiivikurssit

Venäjän kertauskurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat opiskelleet venäjää vähintään 130 tuntia eli venäjän A1-tason hallitseville. Kurssilla kerrataan ääntämisen, kirjoittamisen sekä lukemisen perussääntöjä, syvennetään peruskielioppia sekä harjoitellaan käytännön puhetilanteita.

 

Kurssinumero IA2 2017 1 5.1

Aika: ma - pe klo. 17.15 - 19.45 (15 t/5 krt.) (tauko 15 min.).

Kesto: 9. 1 -  16. 1. 2017

Hinta: 70€

Luokka: 411

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Kurssinumero IA2 2017 1 5.2

ma - pe klo. 10.15 - 12.45 (15 t/5 krt.) (tauko 15 min.).

Kesto: 16.1. – 20.1.2017

Hinta: 70€

Luokka: 411

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Venäjän keskustelukurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat opiskelleet venäjää vähintään 130 tuntia ja joiden kielitaitotaso on perustaso A2. Kurssilla harjoitellaan puhumista, kuullunymmärtämistä, vahvistetaan sanavarastoa ja opitaan uusia kieliopin rakenteita. Kurssilla puhutaan paljon ja myös keskitytään ääntämiseen monipuolisten harjoitusten avulla. Intensiivikursseilla käytetään monisteet.

 

Kurssinumero IA2  2017 1 6

Aika: ma - pe klo. 18.30 – 20.00

Kesto: 9.1. – 20.1.2017  (20 t/10 krt.)

Hinta: 90 €

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

B -tason intensiivikurssit

UUTUUS!

 

Niin monenmoinen Venäjä / Такая разная Россия -kurssilla opitaan venäjän kieltä lukemalla tekstejä Venäjästä, Venäjän eri alueista ja kulttuureista, luonnosta ja luonnonvaroista  ja aktivoidaan keskustelutaitoa luetun tekstin pohjalta. Kurssi on tarkoitettu niille, joiden lähtökielitaitotaso on B1.

HUOM! Oppikirja  suositellaan hankkimaan kurssin aloittamisen jälkeen.

 

Kurssinumero B1  2017 1 7

Aika: ma - pe.  klo 18.30 –20.00

Kesto:  9.1. – 20.1.2017 (20 t/10 krt.)

Hinta: 90€

Luokka: 408

Oppikirja: Гончар И.А. Такая разная Россия.

Учебное пособие  по страноведению.

 

Venäjän muoto-opin ja sananmuodostuksen -kurssi

Kurssilla opitaan uusien sanojen luomista olemassa olevien sanojen pohjalta johdinten avulla. Venäjän kielessä eritellään paljon sananmuodostuksen tyyppejä. Kurssin aikana käsitellään mm. miten tehdään substantiiveista adjektiiveja, uusia verbejä prefiksien avulla jne. Kurssilla tehdään kirjoitustehtäviä ja puheharjoituksissa vahvistetaan sanojen käyttöä.  Kurssi tarkoitettu niille, jotka osaavat kieltä A2 -tasolla, mutta A1-osaaville kurssi myös sopii.

 

Kurssinumero IA2  2017 1 8.1

Aika: ma - pe klo. 14.45 – 16.15

Kesto: 9.1. – 20.1.2017  (20 t/10 krt.)

Hinta: 90 €

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit.

 

Kurssinumero IA2  2017 1 8.2

Aika: ma - pe klo. 12.30 – 15.00 (tauko 15 min.)

Kesto: 16.1. – 20.1.2017 (15 t/5 krt.)

Hinta: 70€

Luokka: 408

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

Kurssinumero IA2  2017 1 8.3

Aika: ma - pe klo. 12.30 – 15.00 (tauko 15 min.)

Kesto: 9.1. – 13.1.2017 (15 t/5 krt.)

Hinta: 70€

Luokka: 411

Oppikirja: opettajan materiaalit

 

Intensiivikurssien aikataulutaulukko

päivä

aika

Venäjän intensiivikurssit tammikuussa 2017

opettaja 1

huone 410

opettaja 2

huone 411

opettaja 3

huone 408

 

10.15 - 12.45

 

Venäjän kertauskurssi

Kurssinumero IA2 2017 1 5.2

16.1. – 20.1.2017

 

maanatai-perjantai

10.30 – 12.00

 

 

Venäjän alkeet intensiivisesti –kurssi

Kurssinumero  IA1 2017 3

9.1. – 20.1.2017

12.30 – 15.00

 

Venäjän muoto-opin ja sananmuodostuksen -kurssi Kurssinumero IA2  2017 1 8.3

9.1. – 13.1.2017

Venäjän muoto-opin ja sananmuodostuksen-kurssi

Kurssinumero IA2  2017 1 8.2

16.1. – 20.1.2017

14.45 – 16.15

 

 

Venäjän muoto-opin ja sananmuodostuksen –kurssi

Kurssinumero IA2  2017 1 8.

19.1. – 20.1.2017

15.30-18.00

 

 

 

Lyhyt venäjän alkeiskurssi

Kurssinumero IA1 2017 1 3.2

16.1. – 20.1.2017

15.30-18.00

 

Lyhyt venäjän alkeiskurssi

Kurssinumero IA1 2017 1 3.1

9.1. – 13.1.2017

 

 

16.00 –18.30

 

 

 

Venäjän alkeet intensiivisesti –kurssi

Kurssinumero  IA1 2017 1 1

9.1. – 20.1.2017

17.15 - 19.45

 

Venäjän kertauskurssi

Kurssinumero IA2 2017 1 5.1

9. 1 - 16. 1. 2017

 

18.00 –19.30

 

Venäjän alkeiden jatkokurssi

Kurssinumero IA1 2017 1 4

9.1. – 20.1.2017

Venäjän alkeet intensiivisesti –kurssi

Kurssinumero  IA1 2017 2

9.1. – 20.1.2017

 

18.30 –20.00

 

 

Venäjän kertauskurssi

Kurssinumero IA2  2017 1 6

9.1. – 20.1.2017

 

18.30 –20.00

 

 

Niin monenmoinen Venäjä / Такая разная Россия

Kurssinumero B1  2017 1 7

9.1. – 20.1.2017